top of page

Motormann / Maskinpasser

Auftragstyp

Über die Stelle

Ønsker du en spennende og variert arbeidshverdag på passasjerfartøy?

Hvorfor jobbe hos oss?
- Fleksible og gode ordninger
- En spennende og variert arbeidshverdag i vakre omgivelser
- Konurransedyktig lønn
- Kombiner jobb og familieliv

Arbeidssted vil være på Sunnmøre ut september/oktober 2024. Reising i vinterhalvåret må påberegnes.

Ansvarsområder:
- Drift og vedlikehold av maskineri og tekniske anlegg om bord.
- Reservedelsbeholdning / bestilling av deler.
- Oppdatering av det elektroniske vedlikeholdssystemet
- Skal ta beslutninger med hensyn til ekstern hjelp (service) i samråd med kaptein, teknisk sjef eller daglig leder.
- Bunkring og levering av spillolje
- Har daglig oversikt over bunkersbeholdning, føres i maskindagbok
- Deltar i oppgaver spesifisert i alarminstruks
- Føring av oljedagbok, forelegges kapteinen ukentlig
- Føring av egen hviletidsliste
- Deltar i annet forefallende arbeid ut fra fartøyets operasjonelle behov
- Deltar under fortøyning ved ankomst og avgang
- Deltar under lasting/lossing
- Daglig vedlikehold av skip

Arbeitsanforderungen

  • Ferdighetssertifikat motormann eller minimum seks måneders fartstid i maskin og 30 måneders relevant praksis.

  • Gyldig helseattest

  • Gyldig sikkerhetskurs

  • Arbeidsspråk norsk. Flere språk er en fordel.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Krise- og passasjerhåndteringskurs

  • Erfaring fra passasjerfartøy

  • Serviceorientert og fleksibel

Hos oss er alle besetningsmedlem godt synlige om bord. Personlig fremtoning og væremåte vil bli vektlagt.

Über Kreuzfahrtservice

Cruise Service AS ble stiftet 11 mars 2018. Vi eier og driver i dag til sammen syv fartøy, og vi er nå over 30 heltidsansatte. Vi driver med fergedrift, rutetrafikk og chartertrafikk med turisme eller arrangement.

Vi har ambisjoner om ytterligere vekst, og ser nå etter flere gode medarbeidere.

Cruise Service AS har hovedadresse og kontor på Fyllingen Slipp i Langevåg og fergedrift fra Holmestrand.

bottom of page