top of page

Lettmatros

Job Type

Om Stillingen

Ønsker du en spennende og variert arbeidshverdag på passasjerfartøy? Cruise Service AS søker etter en lettmatros til våre passasjerfartøy.

Hvorfor jobbe hos oss?
- Fleksible og gode ordninger
- En spennende og variert arbeidshverdag i vakre omgivelser
- Konurransedyktig lønn
- Kombiner jobb og familieliv

Arbeidsoppgaver:
- Delta i vedlikehold og reparasjon av fartøyet
- Fortøyning, passe på gangvei og assistere passasjerer under i land og om bord stigning
- Bemanne kiosk etter behov, billettsalg, bestilling av kioskartikler
- Rengjøring av innredning og skipet for øvrig
- Være lett tilgjengelig, og serviceinnstilt ovenfor passasjerene under reisen
- Delta i reperasjon og vedlikehold av fartøyet

Arbeidssted vi være på Sunnmøre i sommerhalvåret, men i vinterhalvåret må reising påberegnes.

Arbeidskrav

Kvalifikasjonskrav:

·         Gyldig helseattest for sjøfolk

·         Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

·         Minimum 6 måneders fartstid

Ønskede kvalifikasjoner:

·         Passasjer- og krisehåndteringskurs

·         Erfaring fra passasjerfartøy og/eller servering/restaurant/andre serviceyrker

Personlige egenskaper:

·         Gode kommunikasjonsferdigheter

·         Serviceorientert og fleksibel ordning

·         Ansvarsbevisst og pålitelig

·         Du forstår viktigheten av fornøyde passasjerer

·         Du blir en del av sikkerhetsbemanningen om bord i tillegg til å være vert for våre gjester.


Den personlige fremtoning og væremåte vil bli vektlagt. Arbeidsspråk er norsk, men en bør kunne snakke engelsk, og det er en fordel med flere språk.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

 

Om Cruise-Service

Cruise Service AS ble stiftet 11 mars 2018. Vi eier og driver i dag til sammen åtte fartøy, og vi er nå over 30 heltidsansatte. Vi driver med fergedrift, rutetrafikk og chartertrafikk med turisme eller arrangement.

Vi har ambisjoner om ytterligere vekst, og ser nå etter flere gode medarbeidere.

Cruise Service AS har hovedadresse og kontor på Fyllingen Slipp i Langevåg og fergedrift fra Holmestrand.

bottom of page