top of page

Vilkår og betingelser

Generelle vilkår

Vilkår regulerer forholdet mellom Cruise Service AS («turoperatør») og kunde.

 

Omfang av bestilling

 1. Bestilling dekker alle tjenestene som Cruise Service AS og kunden har gjort avtale om. Disse tjenestene er beskrevne individuelt for hver tur/tjeneste. Det skal være spesifisert hva kunden kan forvente i samband med tjenestene. Dersom bestillinger avviker fra programmet eller innehold tilleggstjenester, må dette bekreftes/avtalast skriftlig på forhand.

 

Bestilling og betaling

Vilkår for bestilling, betaling og depositum for endelig betaling må avtalast med Cruise Service AS.

 1. Alle bestillinger er bindende og må gjøres skriftlig eller via en autorisert bookingsplattform.

 2. Full betaling må gjøres på forhånd for å sikre bestillingen.

 3. Betalingsmåter akseptert vil bli oppgitt ved bestilling.

 4. Alle priser er oppgitt i lokal valuta og inkluderer gjeldende skatter og avgifter.

 5. Når det gjelder transaksjoner via Internett, er bestillingen bindende med det samme tjenesten er betalt.

 

Turer

Alle turer/tjenester tilbys under forutsetning av at det er ledige plasser i ønsket periode. Sjekk tilgjengeligheten og bestill nå!

 

Kansellering for enkeltpersoner

 1. Nettbestillingen er bindende når turen er bekreftet og betalt. Vi vil imidlertid refundere kostnadene dersom avbestillingen skjer minst 48 timer før turen.

 2. Vi anbefaler at du skaffer din egen reiseforsikring som inkluderer avbestillingsforsikring. Hvis du blir syk på en måte som hindrer deg fra å gjennomføre turen, må du kontakte forsikringsselskapet ditt. Refusjon vil bli gitt av forsikringsselskapet dersom du har avbestillingsforsikring.

 

Kansellering for grupper og agenter

 1. Ved kansellering innen 72 dager før avgang, eller hvis kunden ikke er til stede når turen begynner eller mangler nødvendig reisedokumentasjon, må operatøren kreve full pris for tjenesten.

 

Kundens plikter

 1. Kunden må betale avtalt beløp innen avtalt dato og i samsvar med operatørens vilkår.

 2. Kunden må ikke være til ulempe for andre reisende. Hvis en person bestiller en tur for en annen person, må vedkommende forsikre seg om at den andre personen kan klare seg selv under reisen. Våre ansatte har ikke anledning til å tilby spesialassistanse til reisende som ikke kan klare seg selv. Reisende må være i stand til å ta vare på seg selv eller reise sammen med en følgesvenn.

 3. Hvis en kunde grovt neglisjerer dette kravet, kan det føre til utvisning fra turen uten rett til noen form for kompensasjon eller refusjon av utlegg for turen. Pålegg om kompensasjon til turoperatøren kan bli aktuelt hvis det er tegn på at det er gjort med vilje. Kunden er ansvarlig for å ha med seg nødvendige reisedokumenter. Tap av personlige eiendeler er kundens eget ansvar (reiseforsikring).

Informasjon til kunde

 1. Cruise Service AS er forpliktet til å informere kunden om rettigheter og plikter som gjelder mellom Cruise Service AS og kunde. Dette skal gjøres ved å gi informasjon om gjeldende vilkår som kunden må være kjent med. Spesielt må Cruise Service AS gjøre kunden oppmerksom på at det er deres ansvar å ha reiseforsikring/personforsikring og de nødvendige reisedokumentene.

 2. Kunder fra utlandet må være spesielt oppmerksomme på at det kan være ulike regler i Norge og i utlandet, og de må sørge for å følge det regelverket som gjelder for tjenester i Norge. Cruise Service AS må tydeliggjøre at de har rett til å endre prisen i visse tilfeller. Se avsnittet om endring i priser, tjenester osv.

 

Sikkerhet og forsikring

 1. Alle passasjerer må følge sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer ombord.

 2. Vi har forsikringsdekning for skipet og mannskapet, men passasjerer anbefales å ha egen reiseforsikring for personlig dekning.

 

Turoperatørens rett til å kansellere turer

Cruise Service AS kan kansellere turer av følgende grunner:

 1. Hvis antall reisende er utilstrekkelig til å gjennomføre turen.

 2. Hvis det oppstår hendelser som er utenfor turoperatørens kontroll, og som turoperatøren heller ikke kunne forutse på tidspunktet bestillingen ble gjort. Dette kan inkludere hendelser som vær, krig, naturkatastrofer, epidemier, industrielle utslipp eller lignende (force majeure) som gjør det vanskelig for operatøren å gjennomføre turen.

 3. Turoperatøren skal informere kunden om kanselleringen så snart som mulig. Hvis en tur blir kansellert, har kunden rett til full refusjon av billettprisen (dersom billetten er betalt på forhånd). Kunden kan ikke kreve noen form for kompensasjon utover dette, med mindre kunden har lidd tap som følge av grove feil fra operatørens side.

 

Klage/klagefrist

 1. Klager på tjenester må umiddelbart rapporteres til turoperatørens representant på stedet. Ellers mister kunden retten til å klage.

 2. Klager som gjelder andre forhold enn selve tjenesten, må meldes senest 10 dager etter at kunden har kommet hjem, med mindre det foreligger spesielle grunner som krever at denne fristen forlenges.

 

Endring i priser, tjenester osv.

 1. Cruise Service AS har rett til å endre priser som følge av økning i skatter og avgifter, økning i priser fra underleverandører eller uunngåelige forhold som operatøren ikke har kontroll over eller hadde mulighet til å forutse. Prisene vil ikke bli endret de siste 30 dagene før avreise.

 

Alle rettigheter

Cruise Service AS tar forbehold om retten til å endre priser og korrigere feiltrykk i tekster, bilder og informasjon på våre nettsider. Vi tar forbehold om retten til å foreta endringer som oppstår etter at trykksaker, tidsplaner osv. er produsert. Vi tar også forbehold om retten til å gjøre endringer i priser og vilkår.

 

Vers. 16.06.2023

bottom of page